Καρπός

  • 10.02.010-4 Θερμοπλαστικός νάρθηκας ανάπαυσης άκρας χειρός

    Θερμοπλαστικός νάρθηκας ανάπαυσης σε νευρολογικές παθήσεις ή μετατραυματικές καταστάσεις.

    View Details
  • 10.02.002-6 Περικάρπιο ελαστικό με δέστρα – one size

    Περικάρπιο από ελαστικό αεριζόμενο ύφασμα, με δέστρα για στήριξη & σταθεροποίηση του καρπού.

    View Details