Βοηθήματα Βάδισης

  • 15000016.jpg Πατερίτσες αλουμινίου

    Πατερίτσες από αλουμίνιο ελαφρού τύπου με ανατομικά υπομασχάλια και λαβές από εύκαμπτο μαλακό ελαστικό.

    View Details