ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στην 2S θα βρείτε εξοπλισμό για:

Φυσιοθεραπευτήρια (Έπιπλα & Συσκευές)
Νοσοκομεία (Έπιπλα & Συσκευές)
Εργαστήρια (Ιατρικά & Χημικά)

 

Σύντομα θα αναρτηθεί σχετικό υλικό