Νάρθηκας στήριξης αντίχειρα neoprene αμφιδέξιος – one size


Νάρθηκας – περικάρπιο από neoprene με λάμα για πλήρη ακινητοποίηση του αντίχειρα. Περιορίζει την κινητικότητα του αντίχειρα με παράλληλη στήριξη του καρπιαίου σωλήνα. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξί χέρι.

Ενδείξεις: Απλές παθήσεις, κακώσεις καρπού-αντίχειρα.