Αναρτήρας κλίνης με βάση


Τριγωνική λαβή με μεταλλική βάση. Βοηθά τον ασθενή για να μπορεί να ανασηκωθεί από το κρεβάτι.